ASOCIACIÓN COLABORACIÓN Y ESFUERZO - ACOES

Representante legal: LUIS VÁZQUEZ ARCAY
C.I.F: G15730542
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA FRANCISCO MARIÑO, 12 - 1º EQDA.
15004 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 636639668 / 617 423 766 Móbil:
Fax: No tiene
Email: galicia@acoes.org
Nº de voluntarios: 22

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes