ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL, A MARIÑA

Representante legal: JORGE MANCHADO RIVERO
C.I.F: G27262799
Coordinador técnico: JORGE MANCHADO RIVERO

CONTACTO

Enderezo:
CARRETERA SARGARDELOS Nº10
27891 - CERVP - LUGO
Teléfono: 982-581620 Móbil:
Fax: 982-581620
Email: asociamarina@telefonica.net
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación que atendemos a rehabilitación das persoas con enfermidade mental persistente na Mariña de Lugo. Temos dous Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral , un sito en Burela e o outro sito en Ribadeo. Tamén temos un piso tutelado onde viven rapaces con enfermidade mental crónica.

A quen vai dirixida:

A persoas con enfermidade mental e ós seus familiares.

Quen pode colaborar:

Todas aquelas persoas con formación básica en atención a colectivos con dificultades de inserción social, con capacidade para dinamizar grupos de traballo, e dispostor a manter un compromiso serio con nós.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado