CONCELLO DE A VEIGA

Representante legal: Juan Anta Rodríguez
C.I.F: P3208400F
Coordinador técnico: Maria Esther Fernández Paradelo

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONCELLO, 1
32360 - A VEIGA - OURENSE
Teléfono: 988 350 000 Móbil: 639883344
Fax: 988 350 060
Email: concello.aveiga@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos: Persoas con inquedanzas .
A quen vai dirixida: A toda a poboacion do Concello da Veiga en xeral
Quen pode colaborar: Todas as persoas en amior ou menor medida
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado