ASOCIACIÓN DE FIBROMIALXIA, SÍNDROME FATIGA CRÓNICA Y SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE DE OURENSE, AFFOU

Representante legal: MARINA AÑEL MURGA
C.I.F: G32303802
Coordinador técnico: MARINA AÑEL MURGA

CONTACTO

Enderezo:
RÚA RECAREDO PAZ Nº1
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 678636037 - 675688196 Móbil:
Fax:
Email: fibromialxia@hotmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:

AFFOU é unha entidade sen ánimo de lucro creada no ano 2003 co obxectivo de dar unha resposata integral ás demandas e necesidades dos/as afectados/as por Fibromialxia, Síndrome de Fatiga Crónica e Sensibilidade Química Múltiple e aos seus familiares, conseguindo así unha mellora na súa calidade de vida. Dende o ano 2008 formamos parte de DISCAFIS - COGAMI (Federación Provincial de Discapacitados Físicos de Ourense). Recoñecemento do Certificado de Calidade ISO 9001:2008. Declarada de Utilidade Pública dende o ano 2011.

A quen vai dirixida:

A persoas afectadas por estas enfemidades, familiares e a persoas que queiran colaborar con nós.

Quen pode colaborar:

As formas de colaborar coa nosa asociación son: -Sendo socio/a -Ofrecendo os teus coñecementos e o teu tempo -Contribuindo con doazóns económica e materiais

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa