ASOCIACIÓN UNIDADE DE TRATAMENTO DO ALCOL E CONDUTAS ADICTIVAS (UTACA) "LUIS MIGUEL MORAS"

Representante legal: Ignacio J. Bedoya Batres
C.I.F: G15116239
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA LAXE DE ORROS, 2 BAIXO
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981293121 Móbil:
Fax:
Email: utaca@galicia.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos a unidade de referencia para a área sanitaria de Coruña no tratamento de adiccións legais. A Asociación de Ex-Alcohólicos Luis Miguel Morás (hoxe, Unidade de Tratamento do Alcohol e Condutas Aditivas, UTACA), constituíuse legalmente o 26 de xuño 1970 en resposta á ausencia de dispositivos públicos específicos dedicados á prevención, asistencia, rehabilitación e reinserción de persoas con problemas de alcohol. O equipo de profesionais socio-sanitarios/as, cunha experiencia en adicciónes de máis de 30 anos, ofrecen unha intervención integral, comprometida e honesta sobre as problemáticas asociadas ás drogas legais.

A quen vai dirixida:

Aquelas persoas e familiares que presenten problemáticas asociadas ás adiccións legais con e sen substancia

Quen pode colaborar:

Estudantes e profesionais que desexen colaborar coa nosa causa

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa