FUNDACIÓN REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D.

Representante legal: Constantino Fernández Pico
C.I.F: G70519400
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Praza de Pontevedra Nº19, 1º
15004 - A Coruña - A CORUÑA
Teléfono: 981259500 Móbil:
Fax:
Email: fundacion@rcdeportivo.es
Nº de voluntarios: 75

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa