CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

Representante legal: RICARDO GONZÁLEZ LAGE
C.I.F: P3203800B
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA OS AMIGOS S/N
32730 - XUNQUEIRA DE ESPADANEDO - OURENSE
Teléfono: 988-291001 Móbil:
Fax: 988-291046
Email: margoglez@yahoo.es
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes