ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO

Representante legal: Iria Gippini Estévez
C.I.F: G79408852
Coordinador técnico: Verónica García

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Galeras, nº 13 , piso segundo, locais 6-7
15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 578 182 Móbil: 699840853
Fax:
Email: galicia@medicosdelmundo.org
Nº de voluntarios: 100

INFORMACIÓN

Quen somos:

Médicos do Mundo é unha asociación independente que traballa para facer efectivo o dereito á saúde para todas as persoas, especialmente para as poboacións vulnerables, excluídas ou vítimas de catástrofes naturais, fames negras, enfermidades, conflitos armados ou violencia política. Os nosos proxectos realízanse tanto en España como en 19 países de América, África, Oriente Medio e Europa. As persoas voluntarias e profesionais que forman parte da nosa organización teñen como principal misión traballar para lograr cumprimento do dereito fundamental á saúde e o goce dunha vida digna para calquera persoa.

A quen vai dirixida:

Traballamos en toda Galicia, especialmente en Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña (onde temos oficinas) e arredores. Así que a maioría do noso traballo e actividades van dirixidas a persoas voluntarias que vivan perto destes núcleos urbáns.

Quen pode colaborar:

Poden colaborar con Médicos do Mundo todas as persoas adultas interesadas na defensa dos Dereitos Humanos, sobre todo o dereito á saúde universal.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado