ASOCIACIÓN MOVEMENTO POLOS DIREITOS CIVÍS

Representante legal: EVA VALES FERNANDEZ
C.I.F: G15908353
Coordinador técnico: Renato Núñez