ASOCIACIÓN DE MULLERES POLA IGUALDADE

Representante legal: MARÍA VÁZQUEZ SANDE
C.I.F: G15673536
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA DAMAS, 12
15005 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 609-367902 Móbil:
Fax:
Email: mulleres.igualdade2@gmail.com
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa