CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE PONTEPELAMIOS

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: LUZ CONSUELO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO GAITEIRO S/N-AS CAMELIAS
32002 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-788206 Móbil: 686 622 407
Fax: 988-788209
Email: c.b.s.pontepelamios@xunta.es
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado