COLEXIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL E ASISTENTES SOCIAIS DE GALICIA

Representante legal: MARIA JOSE REDONDAS VALLEJO
C.I.F: Q1569016G
Coordinador técnico: MARITZA GARCIA GARCIA