CONCELLO DE SILLEDA

Representante legal: PAULA FERNANDEZ PENA
C.I.F: P3605200I
Coordinador técnico: DOLORES GARCIA TROITIÑO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CHOUSA NOVA; 67
36540 - SILLEDA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 59.20.37 Móbil: 986 59.20.37
Fax: 986 59.20.37
Email: info@silleda.es
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado