CONCELLO DE RIVEIRA

Representante legal: MANUEL RUIZ RIVAS
C.I.F: P1507400H
Coordinador técnico: Mª JOSE CARREIRA GARCIA

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONCELLO, S/N
15960 - RIBEIRA - A CORUÑA
Teléfono: 981-874131 Móbil: 981-871050
Fax: 981-873955
Email: alcaldia@riveira.com
Nº de voluntarios: 37

INFORMACIÓN

Quen somos:

UN GRUPO DE VOLUNTARIADO SOCIAL MUNICIPAL DEPENDENTE DO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

A quen vai dirixida:

A TODA A POBOACION

Quen pode colaborar:

CALQUER VECIÑ@ DO CONCELLO

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa