CONCELLO DE SADA

Representante legal: ÓSCAR BENITO PORTELA FERNÁNDEZ
C.I.F: P1507600C
Coordinador técnico: Ana Cobas García

CONTACTO

Enderezo:
Avda da Mariña, 25
15160 - Sada - A CORUÑA
Teléfono: 981620567 Móbil: 981 620 226
Fax: 981 623 655
Email: servizos.sociais@sada.gal
Nº de voluntarios: 67

INFORMACIÓN

Quen somos:

Entidade de Acción Voluntaria do concello de Sada para dar resposta ao dereito das persoas que o desexen a participar en proxectos transversais de acción voluntaria e fomentar a solidariedade e a participación social.

A quen vai dirixida:

Dende o concello de Sada, a través dos servizos sociais, comenzouse a traballar con proxectos de voluntarido social no ano 2000, proxectos de alfabetización, de acompañamento social e de solidariedade a través de campañas e colaboración coas ONGs e entidades de inciativa social.

 

 

Quen pode colaborar:

Calquera persoa maior de idade e no caso de ser menor con autorización expresa dos pais/nais ou titor/a legall  e sempre que existan proxectos de acción voluntaria adaptados ás súas características.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado