CONCELLO DE SADA

Representante legal: ABEL LÓPEZ SOTO
C.I.F: P1507600C
Coordinador técnico: Iván Fandiño Rodríguez

CONTACTO

Enderezo:
Avda da Mariña, 25
15160 - Sada - A CORUÑA
Teléfono: 981 620 075 Móbil: 981 620 226
Fax: 981 623 655
Email: breoblancogonzalez@gmail.com
Nº de voluntarios: 67

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: