CONCELLO DE BOIRO

Representante legal: JUAN JOSÉ DIESTE ORTIGUEIRA
C.I.F: P1501100J
Coordinador técnico: BEATRIZ DEUS MÍGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE GALICIA, S/N
15930 - BOIRO - A CORUÑA
Teléfono: 981844800 Móbil:
Fax: 981-844008
Email: s.sociais@boiro.org
Nº de voluntarios: 23

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: