CONCELLO DE GUITIRIZ

Representante legal: MARÍA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA
C.I.F: P2702200C
Coordinador técnico: Sandra Freire Del Valle

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DO CONCELLO, 4
27300 - GUITIRIZ - LUGO
Teléfono: 982-370109 Móbil: 652542500
Fax: 982-372178
Email: info@concellodeguitiriz.com
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: