CONCELLO DE MONTEDERRAMO

Representante legal: ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
C.I.F: P3205000G
Coordinador técnico: ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE MONTEDERRAMO, 28
32750 - MONTEDERRAMO - OURENSE
Teléfono: 988-292000 Móbil: 988-292000
Fax: 988-292071
Email: paula.montederramo@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos: ACTUALIZADE E COMPLETADE OS DATOS QUE CORRESPONDAN, POR FAVOR - GRACIAS
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes