CONCELLO DE NOIA

Representante legal: MARIA DOLORES CARAMES HERMO
C.I.F: P1505800A
Coordinador técnico: MONICA MELLA ROSENDE

CONTACTO

Enderezo:
RUA CURRO, 4
15200 - NOIA - A CORUÑA
Teléfono: 981 828 104 Móbil:
Fax: 981828 011
Email: noia@noia.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:

Quen somos: A Oficina de Voluntariado de Noia pertence á Concellaría de Benestar, Igualdade e Mocidade do Concello de Noia, que é a entidade que a dirixe de maneira directa.

A quen vai dirixida:

A toda a poboación do Concello de Noia e a quen, aínda sendo doutros municipios, queira colaborar con nós. Persoas maiores de 18 anos ou maiores de 16 con autorización dos pais, nais ou titores legais.

Quen pode colaborar:

Pode colaborar coma voluntario/a calquera persoa que así o desexe maior de idade (amas de casa, estudantes, persoas en paro, xubilados/as,...) ou teña cumpridos os 16 anos e teña unha autorización do seu titor/a.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado