CONCELLO DE XOVE

Representante legal: JOSE DEMETRIO SALGUEIRO RAPA
C.I.F: P2702500F
Coordinador técnico: ANA DE LA BARRERA VILA

CONTACTO

Enderezo:
CAMIÑO REAL, S/N
27870 - XOVE - LUGO
Teléfono: 982-592001 Móbil: 982-592001
Fax: 982-592154
Email: ana.barrera@xove.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: