CONCELLO DE LOBIOS

Representante legal: Mª del Carmen Yáñez Salgado
C.I.F: P3204300B
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
CARRETERA DE PORTUGAL
32870 - LOBIOS - OURENSE
Teléfono: 988-448000 Móbil:
Fax: 988-448014
Email: alcaldia@lobios.org
Nº de voluntarios: 92

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: