CONCELLO DE ENTRIMO

Representante legal: RAMÓN ALONSO PÉREZ
C.I.F: P3203100G
Coordinador técnico: RAMÓN ALONSO LÓPEZ