ASOCIACIÓN CULTURAL VAGALUME VALDEORRAS

Representante legal: JOSE FERNANDEZ LOPEZ
C.I.F: G32288565
Coordinador técnico: JOSE FERNANDEZ LOPEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DE ESPAÑA, Nº 5-BAIXO
32300 - O BARCO DE VALDEORRAS - OURENSE
Teléfono: 988-322744 Móbil: 988-322744
Fax: 988-322744
Email: jose_fdez_lopez@hotmail.com
Nº de voluntarios: 27

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado