ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS, ADISBISMUR

Representante legal: RAMON SESTAYO LESTON
C.I.F: G15052137
Coordinador técnico: Mª ANTONIETA OUTON SUAREZ