AMICOS, Asociación de persoas con discapacidade psiquica das comarcas do Barbanza e Noia

Representante legal: Mª ESTHER VIDAL RODRÍGUEZ
C.I.F: G15747678
Coordinador técnico: Mª ESTHER VIDAL RODRÍGUEZ