ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES GALEGOS PARA A AXUDA SOCIAL, EGAS

Representante legal: TERESA BERBEL ROMERO
C.I.F: G15477565
Coordinador técnico: