ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE COMPOSTELA E COMARCA, AMICO

Representante legal: ANA Mª BALBOA PORTO
C.I.F: G15385115
Coordinador técnico: María Jesús Pérez Piñeiro