ASOCIACIÓN AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

Representante legal: MILAGROS REY PEREZ
C.I.F: G15052434
Coordinador técnico: ALICIA Mª ROMERO LUACES