ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS A PURÍSIMA

Representante legal: MARÍA HIRMA PEREIRA GRELA
C.I.F: G36451912
Coordinador técnico: MARÍA HIRMA PEREIRA GRELA