ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS BIBEI

Representante legal: RAMONA GARCÍA MÉNDEZ
C.I.F: G32126575
Coordinador técnico: GONZÁLEZ GEMMA MATIAS