ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CASTRO

Representante legal: PILAR PEREIRAS PENA
C.I.F: G36207827
Coordinador técnico: