ASOCIACIÓN DE MULLERES XUNTANZA

Representante legal: Mª Carmen Patrón Pérez
C.I.F: G15642440
Coordinador técnico: