ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, ASPACE

Representante legal: María del Carmen Barreiro Santos
C.I.F: G15031529
Coordinador técnico: Alejandra María Muiños Viñal

CONTACTO

Enderezo:
LUGAR CASTELIÑO, Nº 24
15168 - SADA - A CORUÑA
Teléfono: Centro de Día 981610312/Residencia 981648290 Móbil:
Fax:
Email: aspacecoruna@aspacecoruna.org
Nº de voluntarios: 58

INFORMACIÓN

Quen somos:

ASPACE Coruña é unha asociación sen ánimo de lucro ubicada en Sada na que traballamos desde 1977 para mellorar a calidade de vida das persoas con parálise cerebral e das súas familias, proporcionándolles os recursos e apoios que precisen para que teñan unha vida o máis plena e feliz posible. Contamos con varios centros (Centro Educativo, Centro de Día e Centro Residencial) e ofrecemos todo tipo de servicios (educativos, sanitarios, rehabilitadores) e tamén actividades e ocio.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa