ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES LÍMITE

Representante legal: ANTONIO CAÑAS MANTIÑAN
C.I.F: G15226202
Coordinador técnico: Eunice Rodríguez Corral

CONTACTO

Enderezo:
RÚA SIMÓN BOLÍVAR, 23 - BAIXO
15011 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-129788 Móbil:
Fax: 981-129788
Email: asociacionartefios@gmail.com
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha entidade creada en 1989 co obxectivo de favorecer a integración social e laboral das persoas con discapacidade intelectual. A asociación conta cun centro ocupacional e cun centro especial de emprego (Artefios Taller Textil) que da emprego a 3 persoas con discapacidade.

A quen vai dirixida:

A Asociación atende a persoas con discapacidade intelectual maiores de idade.

Quen pode colaborar:

Poden colaborar connosco, todas aquelas persoas que desexen participar tanto en actividades de ocio como en actividades puntuais que se leven a cabo no centro, relacionadas co ámbito da discapacidade intelectual.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado