MISELA, Asociacion de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros

Representante legal: CARMEN HERMIDA SANTAMARIA
C.I.F: G15450208
Coordinador técnico: Mª Oliva Filgueira Peña

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. REPÚBLICA ARXENTINA, 60
15200 - NOIA - A CORUÑA
Teléfono: 981-972822 Móbil: 604-051225
Fax:
Email: misela@misela.es
Nº de voluntarios: 21

INFORMACIÓN

Quen somos:

[anterior denominación da entidade ASOCIACION DE PAIS DO SERVICIO DE TRATAMENTO A NENOS CON DESCAPACIDADES, STAND]

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

Todas aquelas persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar no ámbito da discapacidade

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado