ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LESIÓN CEREBRAL ADQUIRIDA, ALENTO

Representante legal: GRACINDA PAMPILLÓN CAMPOS
C.I.F: G36873511
Coordinador técnico: GONZALO MIRA VILLAR