ASOCIACIÓN DE VECINOS VALLE DE SAN JUAN DE ESMELLE

Representante legal: RAFAEL FERNÁNDEZ BECEIRO
C.I.F: G15316730
Coordinador técnico: RAFAEL FERNÁNDEZ BECEIRO