ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA

Representante legal: TERESA GALLO LASTRA
C.I.F: G15121676
Coordinador técnico: María López Carballeira