ASOCIACIÓN EMPRENDE OURENSE

Representante legal: JUAN CARLOS IGLESIAS PROL
C.I.F: G32314072
Coordinador técnico: MANUEL VEIGA FERNÁNDEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ANTONIO PUGA, 30 - BAIXO DRTA.
32002 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 902 367 536 Móbil: 988 269 005
Fax: 988 269 003
Email: emprende@emprendeourense.com
Nº de voluntarios: 38

INFORMACIÓN

Quen somos: Tamén podes atoparnos na dirección de internet: http://www.emprendeourense.es
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa