ASOCIACIÓN FAMILIAS E AMIGOS PROXECTO HOME GALICIA

Representante legal: MANUEL RODRIGUEZ IGLESIAS
C.I.F: G15366784
Coordinador técnico: MANUEL RODRIGUEZ IGLESIAS