ASOCIACIÓN FOLIÓN POMBARIÑOS, SAN MARTÍN

Representante legal: ZULEMA ROSARIO PRADA FERNÁNDEZ
C.I.F: G32305658
Coordinador técnico: PURIFICACIÓN BLANCO FERNÁNDEZ