ASOCIACIÓN GALEGA DA ENFERMIDADE DE HUNTINGTON

Representante legal: ANTONIO NOVO CARBALLAL
C.I.F: G36458842
Coordinador técnico: ANTONIO NOVO CARBALLAL