ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DE LUGO

Representante legal: BERNARDINO BARREIRO CASTRO
C.I.F: G2716741O
Coordinador técnico: BERNARDINO BARREIRO CASTRO