ASOCIACIÓN LIMISI, para a promoción das persoas con diversidade funcional da comarca de A Limia

Representante legal: Eulogia Ferreiro López
C.I.F: G32302671
Coordinador técnico: Patricia Lamas Seguin