ASOCIACIÓN PEDAGÓXICA E CULTURAL GAMELÁN

Representante legal: Mª DEL PILAR CABRERA VARELA
C.I.F: G15793060
Coordinador técnico: PILAR CABRERA VARELA

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Coronel Calaza, 22 baixo
15002 - A Coruña - A CORUÑA
Teléfono: 981-918112 Móbil: 639-650164
Fax:
Email: pilarcabrera@gamelan.es
Nº de voluntarios: 32

INFORMACIÓN

Quen somos:

Gamelán é unha Asociación sen ánimo de lucro que, empregando a música como eixe vertebrador das súas actividades, trata de dar solucións ás familias que precisan apoio para educar e coidar dos seus fillos/as nos momentos en que estes non están na escola, potenciando un ocio alternativo e saudable e favorecendo a conciliación da vida familiar e laboral.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

Poden colaborar connosco todas as persoas interesadas na educación no ocio e o tempo libre. Profesores, monitores, psicologos, educadores sociais, estudantes universitarios, músicos, etc que desexen adicar parte do seu tempo para axudar aos máis xóvenes e participar nos nosos proxectos

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado