DOWN PONTEVEDRA XUNTOS, ASOCIACION SINDROME DE DOWN

Representante legal: MANUEL PÉREZ CABO
C.I.F: G36164887
Coordinador técnico: PAULA VILLAVERDE GONDAR

CONTACTO

Enderezo:
R/GORGULLÓN Nº 41
36003 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-865538 Móbil: 986-865538
Fax: 986-865538
Email: xuntos@downgalicia.org
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:

Down Pontevedra "Xuntos", é una entidade sen fins lucrativos onde trabállase pola igualdade, nunha  sociedade aberta e plural, libre de prexuízos de cara a discapacidade, que se sinta enriquecida coa diversidade e coa participación activa das persoas coa Síndrome de Down e/ou outras discapacidades intelectuais, polo que se debe dar unha actitude social positiva  de cara ás persoas con discapacidade.

Respecto as sinais de identidade, poderíamos destacar:

  • Servizos prestados por profesionais cualificados.
  • Aposta pola normalización e a inclusión.
  • Aposta polo uso de servizos ordinarios da comunidade.
  • Prestación de servizos a outras persoas con discapacidade intelectual.
  • Colaboración con outras entidades e colectivos.
A quen vai dirixida:

Diriximos os nosos esforzos a lograr a inclusión social das persoas coa Síndrome de Down e/ou outra discapacidade intelectual.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado