ASPRONAGA, ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA

Representante legal: POMPEYO FELIPE FERNANDEZ PEREZ
C.I.F: G15028855
Coordinador técnico: IAGO GRAÑA MENDUIÑA

CONTACTO

Enderezo:
R/ PEREZ LUGIN, Nº 10
15011 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 145 418 Móbil: 687 468 018
Fax: 981 145 797
Email: clubfinisterre@aspronaga.org
Nº de voluntarios: 70

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha entidade do movemento asociativo a favor das persoas con discapacidade e as súas familias (FEAPS). O voluntariado colabora principalmente no servicio de lecer.

A quen vai dirixida:

As persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

Quen pode colaborar:

Persoas responsables, con capacidade de compromiso e traballo en equipo. Procuradores da normalización, igualdade de dereitos e da xustiza social.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado