ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DA CORUÑA

Representante legal: JUAN MANUEL BARCA AÑÓN
C.I.F: G15815327
Coordinador técnico: