ASPNAIS, ASOCIACIÓN DE PADRES O TUTORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LUGO

Representante legal: Mª CONCEPCIÓN TEIJEIRO REVILLA
C.I.F: G27018365
Coordinador técnico: Tania Cobas González