ASOCIACIÓN RURAL DE AMAS DE CASA DE ARNOIS

Representante legal: Mª JOSÉ COUTO NOGUEIRAS
C.I.F: G36212959
Coordinador técnico: Mª JOSÉ COUTO NOGUEIRAS